Бюрото по труда приема заявления за обучения

1056
Бюрото по труда в град Асеновград започва прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.
Безработните лица, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в бюрото по труда за обучение по професии:
  • Офис - секретар – общо 15 лица;
  • Хлебар - сладкар – общо 15 лица.
Заявление може вече да се подава и чрез електронната услуга  разработена от Агенцията по заетостта и Държавна агенция Електронно управление, която може да се намери на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката за Търсещи работа лица „Електронни услуги за търсещи работа лица”, услуга 1956 Включване в обучение на възрастни, чрез бутон „Заяви услугата електронно”.
Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности по Дигитална компетентност и умения за учене.
Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от  следните групи: безработни младежи до 29г.; безработни с регистрация над 6 месеца; лица над 50 г., продължително безработни; лица без професионална квалификация; лица, освободени вследствие на епидемичната ситуация; неактивни и обезкуражени лица.
Курсовете ще се проведат в периода май – август като първите групи ще стартират от 18.05.2021г. и 04.06.2021г. По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 10 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи в размер на 15 лв. за тези, които живеят в населено място извън Асеновград.
Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по проект „Адаптация към новите условия”, реализиран от Агенцията по заетостта в партньорство с БСК. В рамките на проекта на минимум 40% от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия.
Необходимо е безработните да представят копие на документ за завършен клас или степен на образование. Срокът за подаване на заявления за обучение за професия „Офис – секретар” е до 12.05.2021г. и за „Хлебар – сладкар” до 31.05.2021г. вк.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ