ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА Стартирането на Процедура за кандидатстване за работни места в централните ведомства по Програма “Старт на кариерата” за заетост през 2021 година.

803
ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – АСЕНОВГРАД
 
ОБЯВЯВА
 
Стартирането на Процедура за кандидатстване за работни места в централните ведомства по Програма “Старт на кариерата” за заетост през 2021 година.
За работа по програмата могат да кандидатстват:
  • безработни младежи, ненавършили 29-годишна възраст до 30.10.2020г. и регистрирани в Дирекция “Бюро по труда”.
  • без трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност.
Желаещите младежи могат да подават своите документи за кандидатстване за работни места в цялата страна  в бюрото по труда, в което са регистрирани като заети или безработни търсещи работа, или по електронен път чрез публикувания на сайта на Агенцията по заетостта формуляр https://forms.gle/9dA6Snqoh6uBdNKN8.
 
За по-подробна информация: ДБТ – Асеновград,
ул. “Изложение” № 6, стая 102,106 ( 033163815.
 
 
Краен срок за подаване на документи – 30.10.2020г.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ