Дирекция „Бюро по труда” Асеновград започва прием на заявления от младежи по Програма „Старт на кариерата” за работни места в областни и общински администрации

578
Дирекция „Бюро по труда” Асеновград започва прием на заявления от младежи по Програма „Старт на кариерата” за работни места в областни и общински администрации
 
Основната цел на Програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж  на младежи,  завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.
За да се включат младежите трябва да са на възраст до 29 години, да притежават висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя, да нямат трудов стаж по придобитата специалност и да са регистрирани в Бюрото по труда като търсещи работа лица.
През настоящата процедура младежите ще могат да кандидатстват за работни места в областни и общински администрации, както и в районните кметства на Столична община.
След подбор, одобрените кандидати ще сключат 12 месечен трудов договор, през който период те ще могат да натрупат професионален опит и умения по придобитото образование, с което да стартират своето кариерно развитие.
Краен срок за подаване на документи е 19.05.2021г. Телефон за повече информация – 0331/6-38-15.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ