обява за кандидати за срочна служба в доброволния резерв

183
О Б Я В А
 
ЗА КАНДИДАТИ ЗА СРОЧНА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛЕН РЕЗЕРВ
 
ЗА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ-МЗ № ОХ-571/14.06.2022 Г.
ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 120 БР.
ФАКУЛТЕТ „АРТИЛЕРИЯ, ПВО И КИС“ГР.ШУМЕН-30 БР.
 
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 06.07.2022 Г.
 
ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
В ОФИСА  ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  В ОБЩИНАТА И ТЕЛ. 0331 63144
Последна промяна:
Свалете в pdf