ОБЯВА ЗА ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩ

304
О Б Я В А
 
ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ,
БИЛИ НА ВОЕННА СЛУЖБА
 
ЗА ВВС-МЗ № ОХ-659/11.07.2022 Г. 1 ОФИЦЕР ГР.БОЖУРИЩЕ
 
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 11.08.2022 Г.
 
ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
В ОФИСА  ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  В ОБЩИНАТА И ТЕЛ. 0331 63144
Последна промяна:
Свалете в pdf