ОБЯВА ЗА ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩ

240
О Б Я В А
 
ЗА ВАКАНТНА ДЛЪЖНОСТ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩ
 
ЗА КЛП № ЗРД-880/15.07.2022 Г. 1 ОФИЦЕР
 
ЗА ГРАД СОФИЯ 
 
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 30.09.2022 Г.
 
ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
В ОФИСА  ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  В ОБЩИНАТА И ТЕЛ. 0331 63144
Последна промяна:
Свалете в pdf