Обява за вакантни длъжности за доброволен резерв без конкурс

829
О Б Я В А
 
ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ДОБРОВОЛЕН РЕЗЕРВ
БЕЗ КОНКУРС ЗА ОСВОБОДЕНИ ОТ ВОЕННА СЛУЖБА
 
ЗА ВВС-МЗ № ОХ-1013/10.12.2020 Г. 115 бр.
ГР.СТАРА ЗАГОРА – 44 БР.,С.ЧЕРНОМОРЕЦ-38 БР.,С.КИЧЕВО-33 БР.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 29.10.2021 Г.
 
ЗА ВМС-МЗ № ОХ-1013/10.12.2020 Г. 29 бр.
ГР. ВАРНА-14 БР, ГР.БУРГАС – 14 БР.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 29.10.2021 Г.
 
ЗА ВМА-МЗ № ОХ-1013/10.12.2020 Г. 3 бр.
ГР. СОФИЯ –ЛЕКАР, МЕД.СЕСТРА И САНИТ.ИНСТРУКТОР
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 29.10.2021 Г.
 
ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
В ОФИСА  ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  В ОБЩИНАТА И ТЕЛ. 0331 63144
 
Последна промяна:
Свалете в pdf