ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ - ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА”- АСЕНОВГРАД УВЕДОМЯВА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ АСЕНОВГРАД И ЛЪКИ, ЧЕ РАЗПОЛАГА С ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

453
За вас работодатели
 
Дирекция “Бюро по труда”- Асеновград уведомява работодателите от общините Асеновград и Лъки, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през май 2022 г., както следва:
 
Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ) и Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които разкриват работни места и наемат:
  • за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) - свободни средства – 4661 лв.;
  • за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл. 41а, ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства - 5849 лв.;
  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 7232 лв.;
  • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 1597 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства - 6418 лв.;
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
  • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства - 3391 лв.
Обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ - свободни средства - 700лв.;
 
По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места до изчерпване на финансовия ресурс.
 
Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Асеновград, както и на тел. 0331/63815
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ