За вас работодатели - Дирекция “Бюро по труда”- Асеновград уведомява работодателите от общините Асеновград и община Лъки

270
За вас работодатели
 
Дирекция “Бюро по труда”- Асеновград уведомява работодателите от общините Асеновград и община Лъки, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през май 2022 г., както следва:
 
Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:
  • осигуряват на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ) - 5134,18 лв.
 
Програми за обучение и заетост:
  • Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания - свободни средства – 5619.85 лв.;
  • Национална програма "Помощ за пенсиониране" - свободни средства -6192,28 лв.;
 
Обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ - свободни средства -700,00 лв.
 
Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Асеновград, както и на тел. 0331/6 38 15
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ