ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД ПУБЛИКУВА РЕШЕНИЕ 1332/22.07.2020 ГОД., ПОСТАНОВЕНО ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО 3665/2019 Г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, XII СЪСТАВ

Общински съвет Асеновград публикува Решение № 1332/22.07.2020 год., постановено по административно дело № 3665/2019 г. по описа на Административен съд - Пловдив, XII състав.

Файлове:

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ