Решение №01/ 03.07.2024 г. на общо събрание на населението по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление в село Горнослав, община Асеновград, област Пловдив

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ