Заповеди на кмета на Община Асеновград

 
 
 
 

Заповед № А-1567/30.07.2019 г. за заличаване на адресна регистрация съгласно чл. 99б, ал. 1 от ЗГР

Заповед № А-662/10.04.2019 г. за заличаване на адресна регистрация съгласно чл. 99б, ал. 1 от ЗГР

Заповед № А-642/08.04.2019 г. за заличаване на адресна регистрация съгласно чл. 99б, ал. 1 от ЗГР

Заповед № РД-20-36/ 25.03.2019 г.за осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяването и създаването на организация за гасенето на пожари в горските територии на областта

Заповед № А-204/  31.01.2019 г. на кмета на Община Асеновград за забрана пашата на селскостопански животни в Държавни горски територии през 2019 г.

Заповед № А-156/ 24.01.2019 г. относно ползването на полските пътища, попадащи в масивите за ползване по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съгласно Приложение №1

Заповед № А-62/14.01.2019 г. за заличаване на адресна регистрация съгласно чл.99б. ал. 1 от ЗГР

Заповед № А-61/14.01.2019 г. за заличаване на адресна регистрация съгласно чл.99б. ал. 1 от ЗГР

Заповед № А-2196/18.12.2018 г. за заличаване на адресна регистрация съгласно чл. 99б, ал. 1 от ЗГР

Заповед № А-1973/14.11.2018 г. за заличаване на адресна регистрация съгласно чл. 99б, ал. 1 от ЗГР

Заповед № А-1938/07.11.2018 г. за заличаване на адресна регистрация съгласно чл. 99б от ЗГР

Заповед № А-1170/23.07.2018 г. за принудително преместване на ИУМПС

Заповед № А-775/23.05.2018 г. за утвърждаване Инструкция за мерките за защита на личните данни в Община Асеновград

Заповед №А-736/15.05.2018 г. за назначаване на комисия за заличаване на адресна регистрация

Заповед № А-1804/13.11.2017 г. Заличаване адресната регистрация на Евелина Кощурова

Заповед № А-597/26.04.2017 г.

Заповед № А-611/27.04.2017 г.

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ