Отчети Общински съвет

Отчет на ОбС от м.01.07.2023 г. до м.31.12.2023 г.

Отчет на ОбС от м.01.01.2023 г. до м.30.06.2023 г.

Отчет на ОбС от м.01.07.2022 г. до м.31.12.2022 г.

Отчет на ОбС от м.01.01.2022 г. до м.30.06.2022 г.

Отчет на ОбС от м.01.07.2021 г. до м.31.12.2021 г.

Отчет на ОбС от м.01.01.2021 г. до м.30.06.2021 г.

Отчет на ОбС от м.01.07.2020 г. до м.31.12.2020 г.

Отчет на ОбС от м.01.01.2020 г. до м.30.06.2020 г.

Отчет на ОбС от м.01.07.2019 г. до м.31.12.2019 г.

Отчет на ОбС от м.01.01.2019 до м.30.06.2019 г.

Отчет на ОбС от м.01.07.2018 до м.31.12.2018 г.

Отчет на ОбС от м.01.01.2018 до м.30.06.2018 г.

Отчет на ОбС от м.01.07.2017 до м.31.12.2017 г.

Отчет на ОбС от м.01.01.2017 до м.30.06.2017 г.

Отчет на ОбС от м.01.07.2016 до м.31.12.2016 г.

Отчет на ОбС от м.09.11.2015 до м.30.06.2016 г.

Отчет на ОбС от м.01.01.2015 до м.30.06.2015 г.

Отчет на ОбС от м.01.07.2014 до м.31.12.2014 г.

Отчет на ОбС от м.01.01.2014 до м.30.06.2014 г. 

Отчет на ОбС от м.01.07.2013 до м.31.12.2013 г. 

Отчет на ОбС от м.01.01.2013 до м.30.06.2013 г.

Отчет на ОбС от м.01.07.2012 до м.31.12.2012 г.

Отчет на ОбС от м.04.11.2011 до м.30.06.2012 г.

Отчет на ОбС от м.01.01.2010 до м.31.12.2010 г.

Отчет на ОбС от м.08.2008г. до м.12.2008г.

Отчет на ОбС от м.11.2007г.  до  м.07.2008г.

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ