Побратимени градове

Асеновград има удоволствието да поддържа сърдечни отношения с градове и общини в чужбина и това е традиция от преди десетилетия. По исторически, културно-образователни, икономически или други причини през годините общинските власти са подпечатвали с чест и отговорност побратимяване с близки и далечни градове. Вълнуващите  срещи на побратими от чужбина или на асеновградчани в братски общини са оставили страници в летописа на община Асеновград. Политика за побратимяване на община Асеновград е отворена врата, през която асеновградчани ще продължат да намират нови приятели, които на свой ред ще откриват колко ценно нещо са Асеновград и неговите жители.
 
Град Коджаели, Република Турция 
По предложение на кмета на община Асеновград д-р Христо Грудев и с решение от 23.05.2023 г. Общински съвет - Асеновград дава съгласие за побратимяване между град Асеновград /Р България/ и град Коджаели /Р Турция/ и възлага на кмета да предприеме действия по реализиране на сътрудничеството.
 
Град Денпасар, столица на остров Бали, Република Индонезия
По предложение на кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов и с решение от 05.08.2013 г. Общински съвет - Асеновград дава съгласие за побратимяване между град Асеновград /Р България/ и град Денпасар /Р Индонезия/ и възлага на кмета да предприеме действия по реализиране на сътрудничеството.
 
Град Димитровград, Република Сърбия
По предложение на кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов и с решение от 17.01.2013 г. Общински съвет- Асеновград дава съгласие за побратимяване между град Асеновград /Р България/ и община Димитровград/ Р Сърбия/ и възлага на кмета на общината да предприеме последващи дейстивя за реализиране на сътрудничеството.
 
Община Нилюфер, град Бурса, Република Турция
По предложение на кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов и с решение от 02.05.2012 г. Общински съвет- Асеновград дава съгласие за побратимяване между град Асеновград /Р България/ и община Нилюфер, град Бурса /Р Турция/ и дава съгласие кметът на община Асеновград да предприеме действия по реализиране на сътрудничеството
 
Град Стари Оскол, Русия
По предложение на кмета на общината д-р Христо Грудев и с решение от 18.06.2008 г. Общински съвет - Асеновград дава съгласие за побратимяване между Асеновград / Р България/ и град Стари Оскол /Русия/  и възлага на кмета на община Асеновград да подпише договора за партньорско сътрудничество.
 
Град Прилеп, Република Македония
Договор за сътрудничество с община Асеновград е подписан 1993 година.
 
Град Стенимахос, Република Гърция
Договор за сътрудничество с кмета на Стенимахос е подписан през 1993 г. Предаден е на представители на Общината в град Науса през 1999 г., след като град Науса става приемник на град Стенимахос
 
Град Бергама, Република Турция
Договор за сътрудничество с община Асеновград от 1992 г.
 
Град Килкиш, Република Гърция
Договор за сътрудничество с община Асеновград от 1989 година
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ