Почетен гражданин на Асеновград - 2018

Това са актьорът Иван Иванов и писателят Петър Динчев.

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ