Подаване на данъчна декларация от ЗМДТ по електронен път

Преди да започнете електронно заявяване:
  1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифициран електронен подпис (КЕП).
  2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
  3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. 
За да заявите услугата:
  1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.
  2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
  3. Отворете формата с Adobe Reader.
  4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
  5. Попълнете полетата във формата.
  6. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
  7. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
 
Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация Асеновград.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ