Дирекция Бюро по труда  Асеновград уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори по НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” и НП ”Помощ за пенсиониране”

865
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ