Сформира се звено „Екологичен патрул”

759

Общината сформира звено „Екологичен патрул”, което ще следи за нарушенията при изхвърляне на строителните отпадъци на нерегламентирани места. На 24 април общинското ръководство се срещна с представители на всички строителни фирми, които имат обекти на територията на общината и обсъди регламента за извършване на изкопни дейности , местата и начина за изхвърляне на отпадъци по време на строителството. Участниците бяха запознати със съществуващите законови разпоредби и с приетото от ОбСъвет решение за обработка на отпадъци и почва. При установени нарушения се предвиждат санкции от 250 до 2500 лв.

Последна промяна:
Свалете в pdf