Подготвя се проект за наредба за организация на движението

1088

Общината подготвя проект за наредба за организация на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците в община Асеновград. Досега подобна наредба не е съществувала и тези въпроси са били регламентирани в раздел на наредба 1 за обществения ред и сигурност. Проекта ще се внесе за обсъждане в общинската комисия за безопасност на движението и в РПУ до края на месец май, за да се предложи на следващата редовна сесия на ОбС.

Последна промяна:
Свалете в pdf