Успешно приключи Първият надзорен одит на СУК /Системата за управление на качеството/

809

   Лицензираната фирма ТЮФ НОРД извърши Първи надзорен одит на Системата за управление на качеството в общината съгласно международния стандарт ISO 9001:2000.

   Системата за управление на качеството /съгласно международния стандарт ISO 9001:2000/ е сертифицирана в община Асеновград от лицензираната фирма ТЮФ НОРД през април 2007 г. Област на приложение на сертификата е „Административни услуги”.

   Успешно проведеният Първи надзорен одит на СУК /Системата за управление на качеството/ продължава действието на Сертификата с още /1/ една година.

   С функционирането на Системата за управление на качеството се повишава качеството на обслужване на клиентите, ползващи услугите на общинската администрация, и се подобрява организационната и управленска структура на общината.

Последна промяна:
Свалете в pdf