ОУ ”Отец Паисий” ще кандидатства с проект по Националната програма “Оптимизация на училищната мрежа”

911

/приета с решение № 339 от 26.05.08 на МС/. Програмата дава възможност да се кандидатства за отпускане на средства на училища, които стават приемни за учениците от закритите учебни заведения. Средствата ще се използват за основен ремонт на приемното училище по модула оптимизация, насочена към преструктуриране на училищата.

Последна промяна:
Свалете в pdf