Община Асеновград получи най-високата оценка единица от МОН за прилагане на системата за делегираните бюджети

735

в училищата и детските градини в общината. Тази висока оценка ще даде възможност на общината да участва при разпределението на допълнително заделените от МОН и МФ 21 милиона лева, предназначени за тези, които успешно са прилагали тези бюджети. Оценките са 0, 0,5, 1 .

Последна промяна:
Свалете в pdf