Приключи първия етап от кампанията по номериране на гаражите, намиращи се на запад от реката

749
Приключи първия етап от кампанията по номериране на гаражите, намиращи се на запад от реката. Общо са номерирани 710 гаража. До момента се наблюдава много добра активност на гражданите по регистрация на гаражите и по плащане на определения от ОбС наем.От началото на кампанията до сега са събрани около 7 000 лв., като много от гражданите плащат авансово няколко месеца напред.
Последна промяна:
Свалете в pdf