Поканени са фирми за проектиране на нова детска градина в кв. Запад

872
Поканени са фирми за проектиране на нова детска градина в кв. Запад. Офертите трябва да бъдат предадени в общината до 25 юни и след разглеждането им ще се подпише договор с фирмата- победител по утвърденото от общината задание.
Последна промяна:
Свалете в pdf