Тече открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за основни ремонти на детски и учебни заведения в общината

712
Тече открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет основни ремонти на детски и учебни заведения в общината. 16 фирми са подали документи за участие. Конкурсната комисия ще определи изпълнителите на ремонтните дейности след разглеждане на икономическите предложения и ценовите оферти на всяка една фирма. Резултатите ще станат известни до 2 юли. Най- много кандидати има за хидроизолационни дейности и за подмяна на дограмата на ЦДГ”Надежда”и на ОУ”Ангел Кънчев”
Последна промяна:
Свалете в pdf