Финансиране на училищата, приели учениците от закритите учебни заведения

600
ОУ” Отец Паисий” кандидатства с проект на ремонт и саниране на стойност 150 000 лв  като приемно училище на учениците от закритото червенско училище. По този параграф общината очаква още 100 000 лв от МОН за ремонт на на у- щето в Златовръх, което ще приеме учениците от закрития филиал в с. Стоево. Училището в Нареченски бани , което щеше да бъде закрито, е едно от трите учебни заведения в нашата област , което влезе в списъка на защитените училища. За тях се очаква да бъдат отпуснати 28 000 лв.
Последна промяна:
Свалете в pdf