Два нови автобуса получава общината за нуждите образованието

759
Дирекция „Хуманитарни дейности” подготвя и проверява маршрутите за извозване на учениците по селата. Общината очаква да получи обещаните два нови автобуса за целите на образованието в началото на учебната година.
Последна промяна:
Свалете в pdf