Напоителни системи Пловдив ще отпуснат еднократна безплатна поливка

711
Напоителни системи Пловдив ще отпуснат еднократна безплатна поливка за всички наши земеделски земи на територията на общината. Всяко селище ще бъде информирано по какъв график ще се извърши напояването.
Последна промяна:
Свалете в pdf