Обявява се обществена поръчка за превоз на ученици през учебната 2008/2009г.

788

 

Бачково- ОУ”Хр.Ботев”,

Нови извор- Златовръх, Стоево- Златовръх, Патриарх Евтимово- Златовръх,

Избегли- Конуш

Срокът за подаване на документи за участие е 19 август, а конкурсът ще се проведе на 20 август
Последна промяна:
Свалете в pdf