Общината има пълна проектна готовност за рехабилитация на всички мостове и подпорни стени .

1164
Общината има пълна проектна готовност за рехабилитация на всички мостове и подпорни стени . Проектът беше изготвен от екип на ВИАС и в момента наши специалисти го остойностяват . Рехабилитацията ще започне от моста на пазара и ще съвпадне с подмяната на водопроводната мрежа в участъка Църквата”Св.Атанас”- пазара. Общината ще публикува начина по който ще се реорганизира движението на градския транспорт. Във връзка с ремонта ще се отвори за автомобили моста пред хотел „Асеновец”и пътя покрай читалище”Родолюбие”.
Последна промяна:
Свалете в pdf