Подготвя се преустройството на Информационния център и изграждане на функционална връзка втори етаж в сградата на общината.

1319
Подготвя се преустройството на Информационния център и изграждане на функционална връзка втори етаж в сградата на общината. Три строителни фирми ще бъдат поканени да представят ценови оферти за изпълнение на проекта. Преустройството цели най-търсените административни звена : НАП, Данъчни, Каса, ТСУ и АОН да имат изнесени офиси на първия етаж и по този начин да се осигури лесен достъп на гражданите до всека една служба.
Последна промяна:
Свалете в pdf