На 30 юли общината внася проект „Прозрачна администрация” по програма „Административен капацитет”

1018
На 30 юли общината внася проект  „ Прозрачна администрация” по програма „Административен капацитет” в Министерството на държавната администрация. Проектът е свързан с по- добрата информираност на населението за дейността на общината и с мерките за ограничаване на корупцията . Предвижда се създаване и поддържането на английска версия на сайта, прилагане на добри европейски практики, свързани с превенция на корупцията, анализ на ситуацията в общината, изграждане на „Кол център”. Проектът е на стойност 650 000 лв.
Последна промяна:
Свалете в pdf