Проведе се конкурс за отдаване под наем на язовир в местността Кюмюрджу баир - с. Тополово

637
По решение на ОбС се проведе конкурс за отдаване под наем на язовир в местността Кюмюрджу баир-с. Тополово. Подписан е договор с класираната фирма „Гарант 95”. Предстои подписване на още 3 договора за отдаване под наем на язовири в с. Тополово, Мулдава, Патриарх Евтимово.
Последна промяна:
Свалете в pdf