Общинска администрация подготвя стратегия за управление на общинската собственост

542
Общинска администрация подготвя стратегия за управление на общинската собственост както и Наредба за нейното придобиване и управление. Предложението ще бъде внесено за разглеждане на сесия на ОбС от Кмета на общината д-р Хр. Грудев.
Последна промяна:
Свалете в pdf