Предстои сключване на договор по обществената поръчка за озеленяване на града

657
Предстои сключване на договор с класираната на първо място фирма в обществената поръчка по озеленяване „РДЗ и СР- Асеновград, Лъки, Садово” ООД. Процедурата се обжалва от втората в класирането фирма „Озеленяване, чистота и благоустройство - Кърджали” в Комисията за защита на конкуренцията, но оттам няма наложена временна мярка спиране, което дава ход на сключване на договора.
Последна промяна:
Свалете в pdf