Приключи обществената поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО на територията на общината

684
Приключи обществената поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО, както и почистване на нерегламентирани сметища в населените места на територията на общината. За изпълнител на поръчката на първо място е класирана фирма „Сорико ООД”. Тече 10 дневен срок за обжалване от останалите участници.
Последна промяна:
Свалете в pdf