Асеновград ще бъде домакин на семинар „Различни, но близки- образователен модел за мултикултурно общуване в дейности от целоднев

918
На 9, 10 и 11 октомври Асеновград ще е домакин на семинар по одобрен проект „Различни, но близки-образователен модел за мултикултурно общуване в дейности от целодневна организация на учебния процес”. В семинара ще вземат участие директорите на четирите училища - участници в проекта от община Асеновград и Раковски, учители и родители. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема” Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание. Семинарът ще се проведе в заседателната зала на хотел „Стари времена” от 9,30ч. на 9, 10 и 11 октомври.
Последна промяна:
Свалете в pdf