Общинска делегация се завърна от от в гр. Науса от работна среща- семинар на побратимените градове

758
От работна среща-семинар на побратимените градове в гр. Науса се завърна общинската делегация , водена от зам. кмета г-жа Силвия Хубенова. Нашата група гостуваше в Гърция по покана на кмета на град Науса . Повод за срещата е отбелязването на 15 години от първото побратимяване на гръцкия град с френския град Фаш Туменил и 10 години от побратимяването с полския град Згожелец. Нашата делегация взе участие в семинар на тема” Мрежа от побратимени градове, съвместни дейности по европейски проекти и начини на сътрудничество.” В края на срещата всички побратимени на гр. Науса градове подписаха Меморандум за приятелство и сътрудничество , за желание и воля за действия и инициативи, допринасящи за социалния, културния и икономическия прогрес на тези градове. Меморандумът предвижда разработване на програми за създаване на работеща съвременна мрежа на побратимените градове и предприемане на съвместни инициативи за развитие на връзки и взаимен обмен в областта на образованието, културата, екологията, търговията, туризма и спорта. Взе се решение всяка година да се организират конференции в един от побратимените градове, за да се разшири и затвърди приятелството и сътрудничеството и да се търси съдействие от ЕС за увеличаване на икономическата подкрепа за побратимени градове.
Последна промяна:
Свалете в pdf