Строителните обекти, не отговарящи на предписанията за здраве и безопасност ще бъдат спирани

511
Строителните  обекти на територията на общината, които не са оградени и не отговарят на предписанията за безопасност и здраве, ще бъдат спирани. Собствениците им както и надзорните фирми на обектите ще получават уведомление какви мерки трябва да предприемат, съобщи зам. кметът по строителството инж. Георги Георгиев
Последна промяна:
Свалете в pdf