Стартира процедура по конкурс за реконструкция на път:

528

Краен срок за подаване на документите – 16.10. Отваряне на офертите – 17.10.

Последна промяна:
Свалете в pdf