Читалище „Св. Преп. Паисий Хилендарски” кандидатства с проект в МРРБ за саниране и оборудване

484
Читалище „Св. Преп. Паисий Хилендарски” кандидатства с проект  в МРРБ за саниране и оборудване. Проектът е на стойност 2 000 000 лева по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано развитие” , компонент „Културна инфраструктура”.
Последна промяна:
Свалете в pdf