Сформира се Щаб за координация на всички служби в общината през есенно-зимния сезон

802
Със заповед на Кмета д-р Христо Грудев се сформира Щаб за координация при подготовката на общината за работа при влошени метеорологични условия през есенно-зимния сезон 2008/2009 . Всички включени в Щаба служби се срещнаха с цел да се създаде оптимална организация за своевременно реагиране при снеговалеж, снегонавяване, заледяване и да се осъществи добро зимно поддържане на пътищата в община Асеновград. На срещата присъстваха представители на общинска администрация, Гражданска защита - ТД Пловдив, районна пътна служба А-д, КАТ, РСПАБ, транспортни фирми, електроснабдяване, ВиК. Прие се план за работа при зимни условия. Всички присъстващи заявиха готовност за работа през есенно-зимния период.
Последна промяна:
Свалете в pdf