Общината отправи официално искане за финансиране на одобрен проект от държавния резерв

593
Общината изпрати официално писмо до Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с искане одобреният проект за „Цялостна реконструкция на част от път ІV-58017 Жълткамък - Узуново - Три могили и на пътен участък между с. Богданица и с. Конуш "/ ІV- 58807/” да бъде финансиран от резерва на държавата. Искането е продиктувано от писмо на МРРБ, което съобщава на общинското ръководство, че подаденото проектно предложение от община Асеновград по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е класирано, но не може да бъде финансирано поради изчерпване на наличния финансов ресурс. Министерството допълва, че в случай на преразпределение на свободни средства, асеновградското проектно предложение би могло да бъде финансирано. В отговор на отказа за финансиране на вече одобрен проект от МРРБ общината заявява официално искане проектът да бъде финансиран от резерва след като отговаря на всички критерии и вече е класиран от същото министерство.
Последна промяна:
Свалете в pdf