Делова среща на представители на Частните предприемачи и Кмета на общината д-р Христо Грудев

575
Представители на Съюза на частните предприемачи изложиха някои свои инвестиционни намерения на проведената среща с Кмета на общината. Основна тема на разговорите бяха термалните води в района, за ползването на които предприемачите имат конкретни инвестиционни намерения. Бизнесмените изявиха желание експерти от СЧП активно да участват при формирането на местните данъци и такси, при определяне на промила за такса битови отпадъци, при  патентния данък, да вземат участие в благотворителни акции. Кметът д-р Христо Грудев прие предложението на бизнеса при обсъждането на изброените въпроси експерти от СЧП да участват в комисиите. Кметът лансира пред предприемачите идеята всеки един от тях да поеме грижата за една определена зелена зона в Асеновград - градинката пред офиса, предприятето, парка. СЧП изрази готовност да участва активно при обезпечаването на Коледната украса в града. Срещата приключи с решението на двете страни подобни разговори да се провеждат веднъж месечно и на тях да се обсъждат проблемите на града и начините за партньорство между общинското ръководство и частния сектор.
Последна промяна:
Свалете в pdf