Започва основният ремонт на ОУ”Отец Паисий”

808
Общината сключи договор за извършване на основен ремонт на ОУ ”Отец Паисий” с фирма Подем ”ЕООД". Стойността на ремонта ще бъде 146 518 лв. и се очаква дейностите да приключат до края на годината. Училището спечели 150 000 лв. по проект „Оптимизация на училищната мрежа” и получи финансиране едва в края на лятото, което забави възлагането на обществената поръчка и самия ремонт. Училищното ръководство е създало необходимата организация за провеждане на учебните занятия по време на ремонта.
Последна промяна:
Свалете в pdf