Конкурс за укрепване на двата бряга на река Асеница и почистване на коритото на реката

652
На 11 декември ще се проведе конкурса  за укрепване на двата бряга на река Асеница и почистване на коритото на реката в регулацията на града. За целта общината очаква да получи първия транш от финансирането на стойност 3 милиона лева от МОСВ. Цялата стойност на проекта е 6 милиона лв.
Последна промяна:
Свалете в pdf