МОСВ направи ново разпределение на общините за депониране на битовите отпадъци, създава нов регион – Асеновград

515

ще експлоатира Завода за твърди битови отпадъци в с. Шишманци и е между общините Пловдив, Раковски и Брезово.

Третото сдружение, чието създаване вече е в ход, е на база сметището в Асеновград и проектната готовност да бъде изградено модерно регионално демо. То е между общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки. Съществува вариант към тях да се пресъединят и общините Кричим и Перущица.

Четвъртото е между общините Карлово и Калояново, които ще използват сметището до Карлово.

За улесняване на общините при създаването на регионалните сдружения в МОСВ са разработени Указания за създаване на регионално сдружение на общините по силата на Закона за управление на отпадъците.

Последна промяна:
Свалете в pdf