Няма завишено гама-лъчение в района на фуражния завод, където бе открит оловен контейнер с радиоактивно вещество

504

Няма завишено гама-лъчение в района на фуражния завод в Асеновград, където преди два дни бе открит оловен контейнер с вещество, източник на йонизиращо лъчение. Направените замервания по време на полицейската акция и след изнасянето на контейнера на 8 януари 2010 година не са показали отклонения от нормите. Това каза инж. Йордан Михов, досегашен началник на Областно управление на Гражданска защита - Пловдив. Замервания са правени и през следващите два дни, няма риск за жителите в околността. По думите му веществото е било съхранявано при всички условия и световни стандарти за този тип вещества.

Радиоактивното вещество е било съхранявано в оловен кръгъл контейнер с диаметър 40 см. Експерти на ГЗ и РИОКОЗ - Пловдив са установили наличие на завишено гама-лъчение само на повърхността на контейнера.

Последна промяна:
Свалете в pdf