Община Асеновград приема документи за “Личен Асистент” - Втори етап

515

Документите се приемат в Общинска служба “Домашен социален патронаж” на бул. “България” 25. Краен срок - 24 януари 2011 година. Неодобрените от първия етап ще участват без да подават отново документи.

За втория етап в община Асеновград ще бъдат назначени 24 лични асистенти. Право на личен асистент имат лица с 90 и на над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ и деца с увреждания над 50 на сто. За лични асистенти могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст. Продължителността на проекта е 14 месеца.

Това става възможно след като общината подписа Рамково споразумение с Агенция за социално подпомагане за реализиране на проект “Подкрепа за достоен живот”. Проектът се финансира по ОП “Развитие на човешките ресурси” - 2007-2013 г. Финансовата помощ е безвъзмездна по схема “Усъвършенстване и подобряване на услугата “Личен асистент” за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора, чието самообслужване е невъзможно.

Последна промяна:
Свалете в pdf