Взетите проби от р. Чепеларска показват превишена концентрация на олово

392
Няма отклонения от нормите на изследваните показатели от пункта за мониторинг на река Марица след вливането на река Чепеларска при село Маноле. Басейнова дирекция ще продължи да извършва ускорен мониторинг, като в програмата са включени пробонабирания от река Юговска преди вливането и при устието й; от река Чепеларска при моста на село Бачково и преди вливането й в река Марица при спирка „Кемера”.
Последна промяна:
Свалете в pdf